Leerlingenraad

Op de thee bij mevrouw de directeur:
De leerlingenraad komt tweemaandelijks samen. Elke keer komt één kind per klas. Zij geven advies en brengen ideeën vanuit de kinderen, bv. rond het afvalbeleid, het schoolfeest, het verloop van de eetzaal, het anti-pestbeleid, de schooltuininrichting, ... 

 

De leerlingenraad vergadert om de twee maanden op maandag van 12.00 tot 12.30u , telkens in een andere ‘gastklas’