Lokaal Overleg Comité

Het Lokaal Overleg Comité bestaat uit personeelsleden die lid zijn van de vakbond. Zij informeren zich over en geven advies aan schoolbestuur en directie over, b.v. de organisatie van halftijds werken, het aantal werkdagen in de vakanties voor administratief personeel, de verlofkalender, de invulling van het lestijdenpakket, ...  

Op onze school is er heden geen LOC actief.