We hebben jullie gemist!

Wat zijn we blij dat we jullie tijdens deze laatste schoolweken weer allemaal kunnen verwelkomen op onze school.

Kleuters startten op 2 juni, het lager op 5 juni. Van dan af verwachten we alle kinderen weer fulltime op school.

Brengen: kleuters:

      8u - 8.15u: via kleuterpoort naar turnzaal. Kleuterjuffen vangen de kinderen op in hun bubbel.

      8.15u - 8.30u: kinderen worden door enkele juffen opgevangen aan de kleuterpoort. Zij brengen ze naar hun eigen klas.

Lager: gespreid aankomen om maximale afstand te garanderen: Ieder gaat meteen door naar 'klastuintje' of bij slecht weer naar de klas.

                8u – 8.10u: L56 
  • 8.10u - 8.20u: L34 

  • 8.20u - 8.30u: L12 

Ophalen: kleuters kunnen 's middags om 11.45u opgehaald worden aan de turnzaal. Kinderen van het lager blijven een volledige dag op school.

Na school: 

Kleuters: 15.30u - 15.45u en op woensdag 11.15u - 11.30u.

- jongste kleuters: glazen deur turnzaal

- oudste kleuters: aan de kleuterpoort en daarna glazen deur turnzaal

Lager: alfabetisch ophalen om maximale afstand te garanderen:

- 15.35u: A - De Vriese. Woensdag: 11.35u

- 15.40u: De Vuyst - R. Woensdag: 11.40u

- 15.45u: S - Z. Woensdag: 11.45u

Gelieve de kinderen op te halen aan de nadarhekkens, zo moeten ze de straat niet alleen oversteken.

Om 16u (do en vrij om 15.50u) brengen we de kinderen die niet zijn opgehaald, naar de eetzaal. De naschoolse opvang door Stad Deinze start daar op maandag en dinsdag om 16.15u en op donderdag en vrijdag vanaf 15.45u.

 

 

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL

SINT-HENDRIK
OOSTKOUTERLAAN 7
9800 DEINZE (PETEGEM a/d LEIE)

tel: 09/386.29.79.
fax: 09/386.82.71.

www.shpetegem.be
directie@shpetegem.be