Medicatie

Als uw kind medicatie op school moet krijgen, dan vult u onderstaande brief hiervoor in en bezorgt u die aan de klastitularis:
Medicijnattest

Medische fiche