Documenten

 

Medicatie  Ziekte  Nieuwsbrieven

Brieven en info begin schooljaar

Info gescheiden ouders

Gymbrief

Schoolkalender 2019-2020

Inloggen op Gimme

Brief luizen begin schooljaar

Bijlage brief luizen CLB

Schoolbrochure 2019-2020

Deel 1: Schoolbrochure
Bijlage 1: goedkeuring
Bijlage 2: Infobundel onderwijsregelgeving

Deel 3: PAP en

PAP eenvoudige versie

Samenwerking met het CLB
www.vclbdeinze.be

 

Voor peuterklassers: "Mijn kind gaat naar de kleuterklas" Startersboek voor ouders

Instapdata en openklasmomenten voor peuters die dit schooljaar starten, vind je bij het onderdeel 'kalender'.

 

Bereken wanneer je kind voor het eerst naar school mag:
www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/kleuterparticipatie/instapdatum.htm

Het is belangrijk dat je kind regelmatig naar school komt.
Wat een kleuter op school leert, kan je hier http://slideplayer.nl/slide/1922088 lezen.